SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của mức protein thô trong thức ăn tinh đến tỷ lệ tiêu hóa, cân bằng nitơ và một số chỉ tiêu môi trường dạ cỏ của bò vàng Việt Nam

Đề tài do ThS. Đinh Văn Dũng (Trường ĐH Sư phạm Huế), TS. Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng (ĐH Nông lâm Huế), KS. Hoàng Thị Ngọc Diệp (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh), TS. Vũ Chí Cương (Viện Chăn nuôi quốc gia) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức protein thô trong thức ăn tinh đến tỷ lệ tiêu hóa khẩu phần, trao đổi nitơ, nồng độ NH3-N và chỉ số pH trong dịch dạ cỏ của bò vàng.
Thí nghiệm được tiến hành trên 24 bò đực với khối lượng trung bình 150,3 ± 11,8 kg và thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 4 nghiệm thức, 6 bò/nghiệm thức và 4 bò/khối. Nhân tố nghiên cứu là protein thô trong thức ăn tinh với 4 mức: 10,1, 13,2, 16,9 và 20,2. Thức ăn tinh là hỗn hợp cám gạo, bột ngô, bột sắn, bột cá, ure, muối và premix vitamin khoáng. Lượng thức ăn tinh cho ăn hàng ngày bằng 1,5% khối lượng cơ thể bò theo vật chất khô. Thí nghiệm kéo dài trong 11 tuần. Tỷ lệ tiêu hóa các chất trong khẩu phần được xác định vào tuần thứ 4 và 9; chỉ số pH và hàm lượng NH3-N của dịch dạ cỏ được xác định vào tuần thứ 10 của quá trình thí nghiệm.
Kết quả cho thấy, tăng lượng protein thô trong thức ăn tinh từ 10,1-20,2% tương ứng với tăng lượng protein thô trong khẩu phần của bò từ 9,08-14,27%, đã tăng lượng chất khô ăn vào từ 4,57 lên 5,05 kg/con/ngày, tương ứng 2,79 lên 2,86% khối lượng cơ thể, không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến vật chất khô, chất hữu cơ và tỷ lệ tiêu hóa NDF ở các khẩn phần; tăng tỷ lệ tiêu hóa protein thô từ 52,87% lên 72,30% và tiêu hóa năng lượng 63,12% lên 66,46%; tăng tích lũy nitơ từ 30,3 lên 58,9 g/con/ngày; tăng lượng nitơ đào thải qua phân và nước tiểu từ 42,7 lên 70,4 g/con/ngày; tăng tăng trọng của bò từ 583 lên 772 g/con/ngày. Tăng mức protein thô trong thức ăn tinh làm tăng hàm lượng NH3-N trong dịch dạ cỏ xác định vào 4 giờ sau khi cho ăn thức ăn tinh từ 71 lên 157 mg/lít, tuy nhiên mức protein thô trong thức ăn tinh không ảnh hưởng đến pH của dịch dạ cỏ.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 9/2010)

Các tin khác: