SpStinet - vwpChiTiet

 

Mở cửa phòng thí nghiệm cho công chúng tham quan

Ngày 27.8, thông tin từ bộ Khoa học và công nghệ cho biết, vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam đầu tiên (18.5.2014), các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện khoa học và công nghệ lớn của quốc gia, các phòng thí nghiệm tại các viện nghiên cứu, trường đại học… cùng mở cửa để những người quan tâm tới khoa học, công nghệ trên cả nước có thể đến tham quan.

Các tổ chức làm nghiên cứu khoa học sẽ chuẩn bị chương trình giới thiệu thành tựu, định hướng, đội ngũ nghiên cứu của họ với khách tham quan. Việc mở cửa các phòng thí nghiệm sẽ là dịp để giới trẻ biết được công việc cũng như những thành tựu nghiên cứu mà khoa học công nghệ đạt được trong nhiều lĩnh vực. Tại các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học, y học, khách tham quan có thể trực tiếp xem qua kính hiển vi để nhìn thấy tế bào, công việc giải mã gen, việc nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật, vắcxin…

Hiện cả nước có khoảng 1.500 tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó 300 tổ chức có phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học. Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 19.7.2013, đồng thời quy định ngày 18.5 hàng năm là ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam.
Nguồn: SGTT

Các tin khác: