SpStinet - vwpChiTiet

 

Mạng di động phải có hệ thống kỹ thuật chặn tin nhắn rác hiệu quả

Ngày 24-12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Bắc Son ký ban hành Chỉ thị số 82/CT-BTTTT về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT-TT yêu cầu Cục Viễn thông tăng cường hiệu quả quản lý thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định để ngăn chặn, xử lý đối với các đối tượng sử dụng SIM trả trước phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; nâng cao hiệu quả thực thi Thông tư về giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất, nhằm giảm số lượng thuê bao ảo, SIM rác và nâng cao tính chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước; tích cực phối hợp với Bộ Công an trong việc hoàn thiện và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân.

Cục Viễn thông phải khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/TT-BTTTT quy định về kết nối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin và doanh nghiệp viễn thông di động.

Bộ trưởng Bộ TT-TT giao Thanh tra Bộ TT-TT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan tới hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, cung cấp thông tin vi phạm pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành các Sở TT-TT tiến hành thanh tra, xử phạt nghiêm và đình chỉ cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông di động, Chỉ thị 82 yêu cầu triển khai các đợt nhắn tin tới tất cả các thuê bao của mạng mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho người sử dụng về các vụ việc tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho người sử dụng về các vụ việc tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo có quy mô sử dụng và có tính chất nghiêm trọng.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nào có dấu hiệu phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, cung cấp dịch vụ có nội dung không lành mạnh, nội dung vi phạm pháp luật thì chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.

Các doanh nghiệp viễn thông di động phải xây dựng hệ thống kỹ thuật có khả năng ngăn chặn tin nhắn rác theo tần suất, nguồn gửi và từ khóa trong nội dung một cách hiệu quả theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử, Bộ TT-TT yêu cầu phải thiết lập cơ chế cảnh báo tự động (hiển thị bắt buộc) tới người dùng ngay khi vừa đăng nhập để sử dụng dịch vụ về các hình thức, dấu hiệu tin nhắn lừa đảo, thông tin lừa đảo trên môi trường mạng xã hội, trong các trò chơi điện tử trên mạng.

>> Xem nội dung Chỉ thị số 82/CT-BTTTT tại đây
Nguồn: SGGP

Các tin khác: