SpStinet - vwpChiTiet

 

Lưỡi câu thông minh giúp xua cá mập

Để giúp ngành công nghiệp đánh cá nâng cao chất lượng đánh bắt, các nhà khoa học của tổ chức Bảo vệ Cá mập đã phát triển một loại lưỡi câu mới cho phép giảm đáng kể số lượng cá mập tình cờ bị mắc câu trong khi các thuyền câu đánh bắt cá ngừ và cá kiếm.
Lưỡi câu thông minh này kết hợp được hai công nghệ xua cá mập dùng từ tính và kim loại xua cá mập vào lưỡi câu bình thường.
Kết quả là loại lưỡi câu mới làm nhiễu cơ quan cảm điện rất nhạy ở trong mũi cá mập. Những loại cá thương phẩm như cá ngừ không có cơ quan cảm điện và không bị lưỡi câu xua đi. Ít cá mập bị mắc câu đồng nghĩa với nhiều lưỡi câu còn trống để bắt cá ngừ, đem lại lợi nhuận lớn hơn có người đánh cá.
“Lưỡi câu thông minh” được sử dụng trong loại dây câu biển dài, khi đánh bắt chủ yếu diễn ra vào đêm ở vùng biển sâu. Ban đêm, cá mập săn mồi bằng các giác quan khác, giống như cơ quan cảm điện, thay vì dùng mắt. Sử dụng loại lưỡi câu này vì thế giảm tới 68% số cá mập vô tình mắc câu.
Nguồn:  Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả