SpStinet - vwpChiTiet

 

Lực nút tương đương bên trong của phần tử ứng suất phẳng trong bài toán phần tử hữu hạn phi tuyến

Đề tài do ThS. Nguyễn Đại Viên (Sở xây dựng Thừa Thiên Huế) thực hiện nhằm xác định lực nút tương đương bên trong của phần tử chữ nhật trong trạng thái ứng suất phẳng. Đây là một bài toán có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, chế tạo máy bay, đóng tàu.

Qua tính toán cho thấy, lực nút tương đương bên trong có thể tính từ các giá trị ứng suất rời rạc tại các điểm nút của hệ bằng phương pháp gần đúng Gauss.
Trong quá trình giải bài toán đàn hồi phi tuyến theo phương pháp lặp giữa ma trận lực nút tương đương bên ngoài ở vòng lặp hiện tại luôn có chênh lệch với ma trận lực nút tương đương bên trong ở vòng lặp trước. Giá trị này dùng làm tiêu chuẩn để giải bài toán phi tuyến theo phương pháp lặp.
Ngoài ra, khi giải bài toán hội tụ, lực hút ma trận tương đương gồm các thành phần: tại các nút không có liên kết, ma trận lực nút tương đương bên trong là cân bằng với ma trận lực nút tương đương bên ngoài. Tại các nút có liên kết, các số hạng của ma trận lực nút tương đương bên trong chính là phản lực của hệ.

BH (Theo Tạp chí KHCN Xây dựng, số 1/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả