SpStinet - vwpChiTiet

 

Lúa thơm đặc sản Việt Nam trong tập đoàn giống lúa bản địa

Đề tài do GS.TS Nguyễn Văn Luật thực hiện giới thiệu về các giống lúa thơm đặc sản Việt Nam trong tập đoàn giống lúa bản địa.

Theo đó, những giống thơm đặc sản gồm lúa bản địa (Tám thơm, Nàng thơm chợ Đào, Nàng nhen…), những giống chọn tạo trong nước (OMCS 21, Hương cốm, ST thơm…), những giống nhập và được gieo cấy nhiều năm ở các địa phương (Jas’min, IR 64…). Tập đoàn giống lúa bản địa cổ truyền có tới hàng vạn giống với nhiều đặc tính tốt và rất tốt như tính kháng sâu bệnh, tính chịu đựng hạn/úng, đất phèn/mặn. Nhiều giống lúa thơm với chất lượng gạo rất tốt như Nàng thơm chợ Đào, Nàng hương ở đồng bằng sông Cửu Long; Tám xoan, Nếp cái hoa vàng ở đồng bằng sông Hồng; Séng cù ở miền núi phía Bắc. Đã có nhiều dự án quốc gia và dự án địa phương được nghiệm thu kết quả có giá trị tốt đánh giá về những giống đặc sản bản địa cũng như chọn tạo giống đặc sản mới, đặc biệt là kết quả thực hiện đề tài cấp Nhà nước KH 01-01 và KHCN 08-01 “nghiên cứu các giống lúa đặc sản cho một số vùng sinh thái của Việt Nam”. Tuy nhiên, người nông dân còn cần những quy trình công nghệ để mở rộng diện tích sản xuất những giống lúa trên có lợi về kinh tế cũng như môi trường sinh thái.
LV (theo TC NN&PTNT số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả