SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của lớp đệm đàn hồi tới kết cấu công trình ngầm trong môi trường đất khi chịu tác dụng sóng nổ.

Đề tài do ThS Đỗ Văn Viện (Bộ tư lệnh Công binh), Ths Lê Quốc Bảo, KS Vũ Đình Hưng, PGS.TS Vũ Đình Lợi (Học viện Kỹ thuật quân sự) nhằm trình bày phương pháp tính toán kết cấu công trình ngầm vòm tường thẳng trên nền đàn hồi hai lớp chịu tác dụng tải trọng động do nổ và khảo sát sự ảnh hưởng của modun đàn hồi, chiều dầy lớp đệm đến trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu.

Nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình tính toán tải trọng sóng nổ tác dụng lên kết cấu công trình ngầm, giải hệ phương trình giao động và tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng của chiều dầy, giá trị của modun đàn hồi lớp đệm đến nội lực, chuyển vị kết cấu công trình ngầm. Từ kết quả tính toán đó rút ra các nhận xét sau: chiều dầy và modun đàn hồi của lớp đệm ảnh hưởng tới trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu công trình ngầm khi chịu tải trọng sóng nổ. Chiều dầy lớp đệm tăng lên momen giảm, chuyển vị tăng. Modun đàn hồi càng lớn thì tốc độ tăng, chuyển vị giảm và momen theo chiều dầy càng giảm. Khi modun đàn hồi lớp đệm tăng thi momen tăng, chuyển vị giảm. Chiều dầy lớp đệm càng lớn thì sự phụ thuộc này càng lớn. Khi modun đàn hồi đạt đến độ lớn nhất định thì momen và chuyển vị của kết cấu đều không đổi. Như vậy lớp đệm đàn hồi có một độ cứng nhất định thì chuyển vị và momen không còn phụ thuộc vào lớp đệm.
BH (Theo Tạp chí xây dựng, số 4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả