SpStinet - vwpChiTiet

 

Lựa chọn khiên đào khi thi công hầm trong đất yếu

Đề tài do TS. Phạm Anh Tuấn (Tổng Công ty TVTK GTVT) thực hiện. Đối với các hầm dài sử dụng khiên đào cơ giới hóa là một phương pháp hiệu quả đặc biệt khi thi công các công trình trong thành phố.

Đề tài đã phân tích cụ thể những ưu nhược điểm của từng loại khiên đào như: khiên đào không có áp lực cân bằng ở gương đào, khiên đào có áp lực cân bằng ở gương đào. Từ đó có những nhận xét, kết luận hữu ích khi xây dựng các công trình: trong điều kiện nền đất yếu sử dụng khiên đào để thi công hầm dài là hợp lý đặc biệt trong điều kiện các thành phố nơi sự phá hủy bề mặt trong thời gian thi công hầm cần hạn chế tối đa; sử dụng khiên đào cơ giới hóa có áp lực cân bằng ở gương đào cho phép thi công hầm trong mọi điều kiện địa chất và áp lực nước ngầm bằng cách sử dụng vật liệu tạo ra áp lực cân bằng ở gương đào một cách phù hợp; trong điều kiện địa chất của TP.HCM, Hà Nội, được kiến nghị sử dụng khiên đào loại MS-S, MS-E, MS-M để thi công các hầm metro, hầm ô tô dài giúp hạn chế sự phá hủy các ngôi nhà, các công trình xây dựng gần kề….

BH (Theo Tạp chí GTVT, số 1,2/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả