SpStinet - vwpChiTiet

 

Lựa chọn công nghệ thích hợp khi xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam

Đề tài do tác giả Bùi Mạnh Hùng thực hiện nhằm tìm ra công nghệ thích hợp với nhà cao tầng ở Việt Nam.

Hiện nay, số lượng loại công nghệ nhiều, việc phân loại chính xác và chi tiết các loại công nghệ là việc khó khăn. Tuy nhiên, quan trọng nhất cần nắm được đặc trưng của công nghệ như: chuỗi phát triển, mức độ tinh vi, độ hiện đại của các thành phần công nghệ và chu trình sống của công nghệ. Đối với Việt Nam, công nghệ phù hợp nhất là các công nghệ đạt được mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Riêng lựa chọn công nghệ thích hợp với nhà cao tầng, theo tác giả phải đáp ứng nhu cầu cơ bản của xã hội trong thời kì hội nhập, có khả năng thu hút số lượng lớn lao động trong đó có lao động nữ; có khả năng thu hút việc sử dụng dịch vụ và nguyên liệu trong nước, sử dụng được phế liệu và không gây ô nhiễm môi trường… Ngoài ra, lựa chọn công nghệ thích hợp để xây dựng nhà cao tầng được tác giả xác định theo các hướng: đánh giá phương án ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng, xác định trình độ kỹ thuật hiện đại hợp lí trong xây dựng, xác định hợp lí trong công nghệ xây dựng, dùng phương pháp so sánh hiệu quả của các hình thức công nghiệp hóa xây dựng.
BH (Theo tạp chí GTVT, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả