SpStinet - vwpChiTiet

 

Lớp tập huấn “Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ” tại Tây Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2012, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh mở lớp tập huấn về “Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN” tại thị xã Tây Ninh từ ngày 05/6 - 08/6/2012 với một số nội dung cơ bản về kế hoạch hóa KH&CN; Đảm bảo tài chính cho hoạt động KH&CN; Hướng dẫn một số văn bản pháp luật và nghiệp vụ về quản lý tài chính, ngân sách đối với các hoạt động KH&CN.
  

Tham dự Lễ khai giảng lớp tập huấn có: mua ban quan ao giay dep ông Nguyễn Lưu Quang - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, TS. Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, bà Nghiêm Thị Minh Hòa - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ KH&CN, ông Huỳnh Văn Nghiệp - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh, cùng 180 học viên của 28 tỉnh, thành phố với các thành phần chủ yếu là đội ngũ công chức đang làm công tác tài chính, kế toán của các sở KH&CN, 19 Giám đốc và Phó Giám đốc các sở KH&CN, lãnh đạo các huyện và chuyên viên các phòng tài chính kế toán của các huyện .
Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công tác quản lý tài chính của ngành thông qua nghe giảng kết hợp với thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên của lớp tập huấn, cuối khóa học viên viết bài thu hoạch.
Nguồn:  Trường Quản lý KH&CN