SpStinet - vwpChiTiet

 

Lồng ruột ở người lớn: chẩn đoán và điều trị

Đề tài do các tác giả Bùi Mạnh Côn, Nguyễn Thanh Liêm (Bệnh viện Bình Dân TP.HCM), Dương Văn Hải (ĐH Y dược TP.HCM), Lê Quang Nghĩa (ĐH Y dược TP.HCM, Bệnh viện Bình Dân) thực hiện nghiên cứu hồi cứu các trường hợp lồng ruột người lớn để tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh lý này.

Trong thời gian 7 năm (2001-2007) ở Bệnh viện Bình Dân, nhóm tác giả đã điều trị 35 bệnh nhân tuổi từ 16 trở lên.
Theo đó, lồng ruột ít xảy ra ở người lớn, có triệu chứng đa dạng, có thời gian xuất hiện và kéo dài triệu chứng rất thay đổi. Cho nên chẩn đoán trước mổ khó. Phương tiện chẩn đoán tốt nhất là CT. Điều trị luôn là phẫu thuật. Gần 50% lồng ruột người lớn có tổn thương ác tính, cắt bỏ mà không tháo lồng là điều trị tốt nhất.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2008)

Các tin khác: