SpStinet - vwpChiTiet

 

Lò vi sóng - sáng chế từ thanh kẹo tan chảy

Lò vi sóng (microwave oven) là sáng chế của kỹ sư Percy Spencer (1984 – 1970, tại Howland, bang Maine, Mỹ). Vào năm 1946, ông nghiên cứu dự án liên quan đến radar của Tập đoàn Craytheon - Mỹ, khi đang thử nghiệm với hệ thống ống dẫn chân không, gọi là magnetron, bỗng nhiên ông nhận thấy thanh kẹo trong túi ông bị tan chảy, nhận ra điều thú vị đó, ông quyết định một thử nghiệm khác...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả