SpStinet - vwpChiTiet

 

Lò đốt rác hạn chế chất thải dioxin sử dụng công nghệ không béc đốt.

* Lò đốt rác hạn chế chất thải dioxin sử dụng công nghệ không béc đốt
Lò đốt rác RI-203 của công ty Resource đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 19:2009 cột B số 2967/TNMT-CTR ngày 21/5/2010.

* Tời cứu hộ nhà cao tầng có hãm thuỷ lực tự động
Tời cứu hộ có hãm thủy lực tự động- ESCAPE, ứng dụng nguyên lý điều tiết tốc độ của xylanh thủy lực bằng van tiết lưu để triệt tiêu gia tốc và vận tốc rơi tự do và chuyển sang tốc độ chậm và điều chỉnh được, đảm bảo an toàn cho người khi sử dụng để thoát hiểm từ trên cao, đặc trưng ở chỗ trên tang có lắp cơ cấu cóc hãm, cơ cấu hãm một chiều làm cho trục quay theo chiều hạ vật. Thiết bị này đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế số 7014, ngày 21/04/2008.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả