SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của hàm lượng trithiol đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiện Toàn, Lê Xuân Hiền thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng trithiol đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl.

Với các nguyên liệu gồm: cao su butadien, cao su clobuty, chất khơi mào quang dạng gốc oxit axylphosphin, tác nhân khâu lưới thiol, dung môi… nhóm tác giả tiến hành phân tích hàm lượng liên kết đôi của cao su butadien.
Kết quả cho thấy, độ cứng tương đối của cao su và độ chuyển hóa liên kết đôi tăng nhanh khi tăng hàm lượng thiol từ 0% đến 1%. Khi tăng hàm lượng thiol lên 2% các thông số này tiếp tục tăng lên nhưng chậm hơn. Trong điều kiện này quá trình khâu mạch của mẫu cao su tiếp tục tốt hơn khi có chì 1% thiol. Vận tốc khâu mạch của mẫu cao su khi có 2% thinol cao hơn và tạo mạng lưới không gian dày đặc, chặt chẽ hơn ở các mẫu chỉ có 1% thiol.
Như vậy, khi đưa tác nhân khâu lưới trithiol vào hệ cao su đã làm giảm sự ức chế phản ứng khâu mạch bởi oxy không khí và tăng vận tốc, hiệu suất khâu mạch của hệ cao su. Trong điều kiện thực nghiệm trên, 2% tác nhân khâu lưới thiol đưa vào hệ cao su butadien/clobutyl là tối ưu để hệ cao su này khâu mạch đạt hiệu quả cao.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số4/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả