SpStinet - vwpChiTiet

 

Liên kết hidro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO

Đề tài do các tác giả Nguyễn Tiến Trung (Đại học Quy Nhơn), Trần Thanh Huế (Đại học sư phạm Hà Nội), Nguyễn Minh Thọ (Đại học Leuven, vương quốc Bỉ) thực hiện nhằm tìm kiếm thêm những hệ có liên kết hidro một electron và khảo sát chi tiết những thuộc tính của kiểu liên kết hidro này bằng tính toán hóa học lượng tử đồng thời làm giàu thêm kiến thức về tương tác hidro.

Qua các phân tích về hình học, tần số và năng lượng; phân tích hình học topo theo AIM; phân tích NBO, kết quả cho thấy, cấu trúc hình học bền hai phức H3C… HCNO được tối ưu theo phương pháp UB3LYP bằng hai bộ hàm cơ sở 6- 311++G(2d,2p) và Aug-cc-pVTZ; năng lượng tương tác hiệu chỉnh ZPE và BSSE trong khoảng -0,329 đến -0,525 kcal.mol-1, cho thấy liên kết hidro dạng một electron khá yếu so với liên kết hidro chuyển dời đỏ.

Liên kết một electron có thể được hình thành khi mua ban quan ao giay dep phần tử cho proton bị hút bởi electron riêng của phần tử nhận proton và loại liên kết hidro mới này có nhiều đặc điểm giống với liên kết hidro cổ điển về sự kéo dài liên kết và chuyển dời đỏ của tần số dao động hóa trị khi hình thành phức. Yếu tố quyết định cho sự kéo dài liên kết là sự giảm điện tích âm và dương trên nguyên tử C, N và H trong hai phức nghiên cứu.
Từ kết quả thu được nhóm tác giả cho rằng, có thể dùng phương pháp UB3LYP để nghiên cứu những hệ liên kết hidro dạng một electron.

BH (Theo tạp chí Hóa học tập 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả