SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Ngày 18/02/2012, Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng cho 32 công trình, cụm công trình.
  
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ cho tác giả, đại diện tác giả của các công trình, cụm công trình đoạt giải - Ảnh: ANH TUẤN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã đến tham dự buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của các thành viên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước, Hội đồng xét thưởng chuyên ngành, đại diện các tổ chức khoa học là đơn vị chủ quản của các công trình, cụm công trình khoa học được giải thưởng, nhiều nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp và các tác giả, đại diện tác giả, nhóm tác giả của các công trình, cụm công trình đoạt giải.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN lần này được trao cho 176 nhà khoa học là tác giả của 32 công trình, cụm công trình, thuộc 5 lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật; Khoa học nông nghiệp và Khoa học Y- Dược. Trong đó, có 12 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 20 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, 32 công trình, cụm công trình được trao giải đã được xem xét, đánh giá, khẳng định một cách nghiêm túc, khách quan qua 3 cấp Hội đồng xét duyệt: cấp cơ sở; cấp Bộ ngành, tỉnh thành phố và tương đương; cấp Nhà nước (tại cấp Nhà nước được tiến hành theo 2 bước: tại Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành và tại Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước).
Đây là những công trình có giá trị khoa học và tư tưởng rất cao, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài về lý luận và thực tiễn, sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đánh giá rất cao những công trình khoa học góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về nông nghiệp; giúp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững với những công trình lớn của quốc gia về thủy điện, dầu khí, cầu hầm,…; những công trình nghiên cứu góp phần vinh danh Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các nhà khoa học, tập thể khoa học, các tổ chức KH&CN có công trình được tặng giải thưởng và các thành tựu đội ngũ cán bộ khoa học cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định tất cả những công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước lần này đều là những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị cao, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Chủ tịch nước, nhìn lại những thành tựu vĩ đại mà đất nước và nhân dân đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như trong giai đoạn đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay đều có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ KH&CN cả nước. Giải thưởng cao quý mà các công trình, cụm công trình được trao tặng đã thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, những chiến công thầm lặng của các nhà khoa học đối với đất nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, có được những thành tựu KH&CN hôm nay, trước hết là nhờ đường lối chính sách đúng đắn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển KH&CN trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của KH&CN, đã quan tâm xây dựng và hình thành một đội ngũ khoa học thông minh, sáng tạo, dũng cảm hy sinh, có nhiều công trình sản phẩm có giá trị cao, hỗ trợ đắc lực cho quân và dân ta chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh. Trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò quan trọng là quốc sách hàng đầu của KH&CN; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và KH&CN là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước.
Trên cơ sở đó, Nhà nước đã quan tâm xây dựng hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển KH&CN ngày càng hoàn thiện, đầu tư nâng cao tiềm lực cơ sở vật chất và trình độ cán bộ KH&CN của đất nước; phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học, để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, những thành tựu KH&CN là kết quả trực tiếp của quá trình làm việc kiên trì, sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ của đội ngũ cán bộ KH&CN.
Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay là tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh bền vững, hướng đến mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó, có vai trò và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ cán bộ KH&CN, những người trực tiếp góp phần để KH&CN thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, có tác dụng thúc đẩy phát triển tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội.
Chủ tịch nước mong rằng, thế hệ cán bộ KH&CN hôm nay, đặc biệt là những cán bộ KH&CN trẻ sẽ học tập, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, vươn tới trình độ KH&CN tiên tiến khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy nước ta phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là nguyện vọng thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước mơ của những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, để đất nước Việt Nam phát triển, "sánh vai với các cường quốc năm châu".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc các nhà khoa học tiếp tục tạo ra nhiều công trình khoa học có giá trị cao hơn nữa, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thay mặt Ban Tổ chức lễ trao Giải thưởng, Bộ trưởng Nguyễn Quân cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cùng toàn thể các nhà khoa học đã quan tâm và dành thời gian tham dự lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Sự quan tâm ấy là niềm vinh dự to lớn đối với cộng đồng khoa học Việt Nam, giúp cộng đồng khoa học có đủ niềm tin, nghị lực tiếp tục cho sự nghiệp phát triển KH&CN của nước nhà.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả