SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC08/06-10

Ngày 27/4/2011, Ban chủ nhiệm Chương trình “Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” (KC 08/06-10) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tại Hà Nội.
  

Tham dự lễ tổng kết có Ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Mai Văn Hoa - Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; đại diện Lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên môi trường, các nhà khoa học, chủ nhiệm 33 đề tài của Chương trình từ các trường Đại học, các Viện nghiên cứu cùng nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tại Hội nghị, GS.TS Trần Đình Hợi- Chủ nhiệm Chương trình đã trình bày báo tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như nêu lên những định hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo 2011- 2015.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã tổ chức tuyển chọn và đưa vào thực hiện 33 đề tài đã nghiên cứu. Các đề tài được phân bổ theo từng lĩnh vực, mục tiêu và nội dung, áp dụng được các phương pháp, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng (độ chính xác, thời gian) dự báo và cảnh báo về một số dạng thiên tai nguy hiểm thường xảy ra, xây dựng các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do các dạng thiên tai này gây ra. Đồng thời làm rõ xu thế, nguyên nhân biến đổi tài nguyên thiên nhiên, diễn biến môi trường tại một số vùng trọng điểm và đề xuất được các giải pháp quản lý tổng hợp , sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
Kết quả thực hiện các đề tài trong Chương trình đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất ở Việt Nam như: một số dạng thiên tai nguy hiểm, thường xảy ra và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội (lũ lụt, bão, hạn hán, trượt – lở đất…); ô nhiễm và suy thoái môi trường do chất thải từ sản xuất công nghiệp, hoạt động khai thác khoáng sản, giao thông, sau lũ lụt và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông lâm sang nuôi trồng thủy sản; khai thác không hợp lý và quá mức một số dạng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khoáng sản).
Trong số các kết quả đạt được, có những kết quả đã được sử dụng ngay vào thực tiễn hay chuyển giao trực tiếp ngay cho địa phương sử dụng như: Đóng góp vào công tác “Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”; chỉnh trị sông đa mục tiêu; lỗ khoan nước vùng Quản Bạ, Hà Giang; hồ sơ đệ trình UNESSCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là công viên địa chất cấp quốc tế…
Nhiều kết quả nghiên cứu của các đề tài trong Chương trình đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế, tham gia các hội thảo – hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Thông qua việc triển khai các đề tài khoa học công nghệ, Chương trình đã góp phần tích cực vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực KHCN với tổng số 39 Tiến sỹ và 99 Thạc sỹ. Qua đó các cán bộ khoa học trẻ đã chứng minh được sự trưởng thành, có khả năng tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả