SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ thành lập chi bộ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, chi bộ Ban Khoa học và Công nghệ địa phương

Ngày 20/1/2010, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ƯD&PTCN), Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) địa phương đã tổ chức Lễ thành lập Chi bộ Đảng. Đến dự Lễ thành lập có Thứ trưởng Lê Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN cùng Đảng viên của hai đơn vị.

Trong năm 2009, Chi bộ Cục ƯD&PTCN và Ban KH&CN địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tổ chức sinh hoạt định kỳ, ra quyết định về lãnh đạo, chỉ đạo hai đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng tháng, từng quý. Trong đó, Chi bộ đóng vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, năm 2009 Ban KH&CN địa phương đã thực hiện có hiệu quả chức năng đầu mối công tác với các địa phương trong toàn quốc, triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất; tổ chức 77 cuộc làm việc của Bộ KH&CN với 48 tỉnh, thành phố, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động KH&CN. Đặc biệt, Ban KH&CN địa phương đã tổ chức thành công hội nghị giao ban tại 3 vùng (Vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Vùng Nam Trung Bộ Tây nguyên và Vùng Đông Nam Bộ), nhiều chương trình làm việc quan trọng khác cũng thu được nhiều kết quả cao.

Cục ƯD&PTCN cũng hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cục đã trở thành đầu mối phối hợp tốt với các đơn vị, Bộ ngành để hoàn thiện Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia. Đến nay, Cục đã cơ bản hoàn thành khung, nội dung chủ yếu, phương thức tổ chức chương trình như phối hợp với chuyên gia Nhật Bản tiến hành điều tra khảo sát và làm việc với một số doanh nghiệp tại ba tỉnh Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một số hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ như tổ chức hội thảo kết nối cung - cầu trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tại Đà Nẵng, hỗ trợ doanh nghiệp tham quan, khảo sát và học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản…

Phát biểu tại Lễ thành lập, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng của hai đơn vị. Từ nay, 2 cơ quan sẽ có Chi bộ độc lập lãnh đạo, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời đây cũng là bước khởi đầu thực hiện đề án của Trung ương rà soát lại tổ chức của Đảng, tránh có sự không đồng bộ về mặt chính quyền.
Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả