SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ ra mắt chính thức Sàn giao dịch công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đề án thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ, ngày 27/03/2012, Sở Khoa học và Công nghệ  thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM.
 

Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị các điều kiện hoạt động, Lễ ra mắt nhằm giới thiệu, quảng bá về chức năng, nhiệm vụ và các nội dung hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ  đến các doanh nghiệp, viện, trường và đẩy mạnh hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ. Tại Lễ ra mắt sẽ tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ và công bố các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
Đây là sự kiện  đánh dấu sự phát triển của hoạt động chuyển giao công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn: Đề án Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả