SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp

Ngày 16/10/2016 với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo nhiều Bộ ngành trung ương, doanh nhân nổi tiếng đã thành công trong khởi sự doanh nghiệp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp.

Chương trình Thanh niên khởi nghiệp là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động quốc gia khởi nghiệp do chính phủ phát động. Nội dung chương trình gồm các hoạt động như: tư vấn, đào tạo khởi nghiệp, tổ chức giao lưu giữa thanh niên, sinh viên với các doanh nhân thành đạt, hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư, xây dựng mạng khởi nghiệp và nhiều hoạt động khác nhằm hỗ trợ thanh niên và sinh viên khởi nghiệp.

Tại Lễ phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những mục tiêu mà các chương trình khởi nghiệp đang được nhiều bộ ngành và địa phương hướng tới, Thủ tướng chỉ rõ chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo là bên cạnh thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, chính phủ phải thúc đẩy cải cách hành chính, gỡ bỏ các rào cản bất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp, cùng đồng hành cùng doanh nghiệp và thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp. Nhấn mạnh khởi nghiệp phải gắn với đổi mới sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng cũng nêu ra trọng tâm cần được ưu tiên khởi nghiệp là phải gắn khởi nghiệp với phát triển nông nghiệp nông thôn vì hơn 50 phần trăm dân số của nước ta là ở nông thôn. Thủ tướng nhấn mạnh khởi nghiệp không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế hay tài chính, mà cần phải hướng tới các mục tiêu xây dựng văn hóa khởi nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững, trong thời gian tới cần xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như là một trong những đột phá chiến lược để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp

Tại buổi lễ cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ ngành trung ương và doanh nhân nổi tiếng đã giao lưu với đại diện thanh niên và sinh viên Việt Nam. Trao đổi với các đại diện thanh niên và sinh viên Việt Nam tham dự buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng CSVN, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã đánh giá cao sự năng động sáng tạo của thanh niên và sinh viên trong khởi nghiệp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ tại diễn đàn giao lưu này Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trao đổi về thành tựu mà ngành khoa học và công nghệ đã đóng góp cho sự phát triển đất nước thông qua việc thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ, cũng như các hoạt động tài trợ, hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp cho từ các Quỹ Khoa học và Công nghệ, như: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn và miền núi và nhiều chương trình và dự án cụ thể khác. Tại diễn đàn này Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh những công việc mà Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm tăng tốc hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những công việc cụ thể và thiết thực. Những nội dung cụ thể là xây dựng Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp quốc gia để hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nội dung đã thành công của dự án thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình thu lũng silicon ở Việt Nam (VSV) mà Bộ đã thực hiện trong giai đoạn 2014-2016.

Hình ảnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và lãnh đạo Bộ ngành trung ương tại lễ phát động Thanh niên khởi nghiệp

Được giao trọng trách chủ trì đầu mối triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành và các địa phương tiếp thu các ý kiến của cộng đồng khởi nghiệp, nhất là từ thanh niên và sinh viên Việt Nam để xây dựng, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra để xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Bộ trưởng cũng đề nghị các thanh niên và sinh viên có các ý tưởng sáng tạo, có nhu cầu và mong muốn khởi nghiệp tích cực chủ động làm việc với các đơn vị đã được giao làm đầu mối tham gia đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các bộ ngành và địa phương để nhận được sự hỗ trợ, hoặc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và đề xuất với các đơn vị được giao trách nhiệm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các ý kiến trao đổi của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã làm rõ, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ, giúp củng cố niềm tin, đem đến sự khích lệ động viên về niềm tin và khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên và sinh viên Việt Nam. Trong đó yếu tố niềm tin là cơ sở và là nền tảng và là động lực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: