SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ ký kết giao ước thi đua khối Trường, Báo chí, Trung tâm

Chiều 29/3/2012, tại Hà Nội, Khối Trường, Báo chí, Trung tâm- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2012.
 

Năm 2012, các đơn vị thuộc Khối Trường, Báo chí, Trung tâm phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác và lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2012 với khẩu hiệu: “Năng động, sáng tạo vì sự nghiệp đổi mới và phát triển KH&CN”.
Các đơn vị trong Khối đã nhất trí với các tiêu chí thi đua và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua như: toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng cao các nhiệm vụ, kế hoạch được giao; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng phong trào chung tay cải cách hành chính; tích cực hướng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Khối và Bộ KH&CN phát động. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác Thi đua khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Kịp thời tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tốt, chú trọng việc biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; đoàn kết xây dựng khối vững mạnh, đưa các đơn vị trong Khối ngày càng phát triển;…
Kết thúc buổi Lễ đại diện các đơn vị trực thuộc Khối đã ký giao ước thi đua năm 2012.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả