SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 18/7/2011, tại Matxcơva, trụ sở của Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga, đã diễn ra Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuấn hóa, đo lường và đánh giá sự phù hợp giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cục Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga (Gosstandart).
  

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia Lễ Ký kết này. Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác giữa Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Rosstandart, loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần thiết trong thương mại nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước.
Nguồn:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả