SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giữa Bộ KH&CN Việt Nam và ROSATOM LB. Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp, sáng 25/7/2009, tại Nhà khách Chính phủ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp, ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, được sự uỷ quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông P. Shchedrovitkiy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử Liên bang Nga ROSATOM đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử Liên bang Nga về hợp tác trong khuôn khổ Chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Bản ghi nhớ này, hai bên sẽ tiến hành hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở pháp lý, pháp quy và xây dựng bộ máy quản lý, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của Việt Nam, phát triển hệ thống giáo dục chuyên ngành quốc gia cho Việt Nam; nghiên cứu lựa chọn địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu lựa chọn địa điểm, chuẩn bị thiết kế và xây dựng trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới ở Việt Nam... 
Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, ký ngày 27 tháng 3 năm 2002. Trong khuôn khổ Hiệp định.
 
TX (theo Bô KH&CN)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả