SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp khi thiết kế kết cấu áo đường mềm

Đề tài do PGS.TS Bùi Xuân Cậy, TS. Nguyễn Quang Phúc (Trường ĐH Giao thông vận tải) thực hiện. Kết cấu mặt đường mềm thường có nhiều lớp được liên kết với nhau để đảm bảo khả năng chịu lực chung. Điều kiện dính bám giữa các lớp đóng một vai trò quan trọng trong tổng thể cấu trúc kết cấu, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và tuổi thọ của mặt đường.
Cần có những nghiên cứu thực nghiệm để xác định được mức độ dính bám. Cần có những nghiên cứu về xử lý bề mặt, vật liệu dính bám, công nghệ thi công… để tăng cường dính bám giữa các lớp. Có thể tính toán thiết kế kết cấu áo đường mềm theo trình tự: các thông số tải trọng, nền đất và vật liệu được xác định theo 22TCN211-06; sử dụng chương trình BISAR3.0 để tính toán chính xác ứng suất, biến dạng trong kết cấu; các trạng thái giới hạn và tiêu chuẩn trạng thái giới hạn theo 22TCN211-06; so sánh đánh giá lựa chọn phương án tối ưu.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 5/2011) 

Các tin khác: