SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ chúc mừng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 08/8/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ chúc mừng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2011-2016.
 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Phong- Bộ trưởng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2002-2011, đồng chí Nguyễn Quân- Bộ trưởng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2011-2016, các đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Nguyễn Đình Minh- Vụ trưởng Vụ khoa giáo văn xã của Văn phòng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN...
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong chúc mừng tân Bộ trưởng Nguyễn Quân đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu Bộ KH&CN trong giai đoạn 2011-2016 và bày tỏ hy vọng với phẩm chất, năng lực cũng như sự tâm huyết đối với hoạt động KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Chính phủ, trước nhân dân và đất nước.
Nhân dịp này, nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ và đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN trong hai nhiệm kỳ vừa qua.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cảm ơn nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong về những đóng góp của nguyên Bộ trưởng với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành trong 2 nhiệm kỳ lãnh đạo vừa qua. Bộ trưởng đã lãnh đạo ngành có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng bày tỏ niềm tin với truyền thống đoàn kết, truyền thống làm việc sáng tạo, đổi mới và hết sức mình, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ, tập thể lãnh đạo Bộ sẽ trợ giúp, ủng hộ để Bộ trưởng hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ và nhân dân giao phó.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả