SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ bàn giao kết quả sản phẩm đề tài, dự án năm 2010

Sáng ngày 27/8/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã tổ chức buổi lễ bàn giao các kết quả nghiên cứu đã hoàn thành và được nghiệm thu trong 06 tháng đầu năm 2010.

Tham dự buổi bàn giao, về phía lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ có TS. Thượng Văn Hiếu quyền Giám đốc, ThS. Ngô Văn Dinh phó Giám đốc. Đại diện bên nhận là các sở, ban, ngành trong tỉnh: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh…các nhà khoa học và lãnh đạo các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài.
Phát biểu tại buổi lễ ông Thượng Văn Hiếu nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong những năm gần đây đạt được những kết quả đáng kể và nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác chuyển giao cho các đơn vị thụ hưởng trong tỉnh nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả nghiên cứu vào trong đời sống sản suất, phát huy hiệu quả kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.
Một số đề tài, dự án trong danh mục bàn giao lần này được Hội đồng Khoa học nghiệm thu đánh giá cao như: Xác định hệ phân loại sinh thái học, các hoạt tính sinh học của bọ đậu đen và tổng hợp thuốc sinh học an toàn để tiêu diệt chúng (Viện Khoa học vật liệu ứng dụng chủ trì thực hiện); Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc phòng trị bệnh cây trồng Mifum 0.6DD từ bạc nano - chitosan phục vụ nông nghiệp (Công ty Cổ phần Phân bón Việt Mỹ - Chi nhánh 2); Xây dựng WebGIS phục vụ công nghiệp - thương mại - du lịch (Công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin địa lý chủ trì thực hiện)…
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã trao quyết định công nhận kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ trì thực hiện, sản phẩm nghiên cứu cho các đơn vị thụ hưởng. Trong năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương sẽ tiếp tục tiến hành nghiệm thu một số đề tại dự án đã kết thúc và tổ chức bàn giao vào đầu năm 2011 nhằm sớm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

QA (Sở KH&CN Bình Dương)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả