SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của dầm lanh tô và sàn phẳng toàn khối đến độ cứng chống xoắn của lõi

Tác giả Nguyễn Ngọc Phương sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên cứu ảnh hưởng của dầm lanh tô và sàn phẳng toàn khối đến độ cứng chống xoắn của lõi có lỗ mở.

Lõi cứng bê tông cốt thép là một kết cấu chịu tải trọng ngang rất hiệu quả trong nhà cao tầng. Hình dạng tiết diện của lõi cứng chủ yếu phụ thuộc vào công năng kiến trúc như thang máy, thang bộ, ống kỹ thuật... điều này làm giảm đáng kể độ cứng chống xoắn của lõi. Sự có mặt của dầm lanh tô và sàn phẳng toàn khối với độ cứng phù hợp có thể làm tăng đáng kể độ cứng chống xoắn của lõi.

Thông qua ví dụ tính toán, xác định góc xoay lớn nhất ở đỉnh của lõi, tác giả đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của chiều cao lanh tô và sàn phằng đối với độ cứng chống xoắn của lõi ở các bề rộng lỗ mở khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ cứng chống xoắn của lõi cứng tiết diện hở rất thấp, tuy nhiên dầm lanh tô và sàn khi được liên kết với lõi sẽ làm giảm biến dạng vênh, giảm ứng suất pháp, đồng thời làm tăng độ cứng chống xoắn của lõi. Ảnh hưởng của hệ dầm lanh tô và sàn đến độ cứng chống xoắn của lõi có thể đáng kể, phụ thuộc vào độ cứng chống uốn của dầm, sàn và điều kiện liên kết tại biên của sàn.
MN (nguồn: Tạp chí Xây dựng, số 5/2014)

Các tin khác: