SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ lần thứ X – 2009

Ngày 9/09/2009, tại Tp. Tuy Hòa (Phú Yên), Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ lần thứ X - 2009. Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết: “Hội nghị lần này tập trung đánh giá cụ thể những thách thức và tồn tại trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ sau 2 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO; tiếp tục đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ rộng khắp trong cả nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của nước ta”.

Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KH&CN) Trần Việt Hùng khẳng định: “Trong năm 2010, Cục Sở hữu trí tuệ phải hoàn thiện hệ thống sở hữu trí tuệ, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; chuẩn hóa quy trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghệ; nâng cấp hệ thống quản trị đơn điện tử IPAS, hoàn thiện kho dữ liệu và công cụ tra cứu phục vụ xử lý đơn, xóa bỏ tình trạng tồn đọng đơn đề nghị sở hữu công nghệ hiện nay...

Từ đầu năm 2009 đến nay đã có hơn 15.500 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghệ, giảm 6% so cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, có 14.400 đơn được chấp nhận bảo hộ, tăng 14%, trong đó có 387 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, 615 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 11.270 nhãn hiệu đăng ký quốc gia, 2.128 nhãn hiệu đăng ký quốc tế. Riêng nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid tăng cả về số lượng nhãn hiệu nộp đơn và số lượng được chấp nhận bảo hộ.  Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý khoa học công nghệ cũng đã xử lý hơn 2.800 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó hơn 1.600 vụ vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, 153 vụ vi phạm kiểu dáng công nghiệp với trên 2.000 sản phẩm, 921 vụ vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan...

Tại Hội nghị, đại diện 63 đơn vị Sở KH&CN trên cả nước thảo luận những tồn tại và giải pháp trong quá trình quản lý sở hữu trí tuệ ở mỗi địa phương. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/09/2009.

OV (theo Nacesti/ Cục SHTT VN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả