SpStinet - vwpChiTiet

 

Lạng Sơn: Hội thảo Một số vấn đề cơ bản của khoa học xã hội vùng Đông Bắc giai đoạn 2011-2015

Ngày 17.5.2010, tại TP Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề cơ bản của KHXH vùng Đông Bắc giai đoạn 2010-2015”.

Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam Trần Đức Cường, đại diện Sở KH&CN của các tỉnh vùng Đông Bắc, các sở/ban/ ngành trong tỉnh Lạng Sơn và đông đảo các nhà KHXH vùng Đông Bắc.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Viện KHXH Việt Nam đã đánh giá thực trạng nghiên cứu KHXH vùng Đông Bắc trên một số lĩnh vực như: Kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, con người… Đánh giá những mặt mạnh về KHXH của vùng, vai trò và đóng góp của KHXH đối với sự phát triển vùng trong thời gian qua. Các đại biểu tham dự đã được nghe tham luận của lãnh đạo các Sở KH&CN của 9 tỉnh vùng Đông Bắc về KHXH ở địa bàn các tỉnh. Hội thảo đã định hướng những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc dưới góc độ KHXH, những vấn đề về phát triển nguồn lực nghiên cứu KHXH tại chỗ của vùng và từng tỉnh trong vùng.

VH (Theo Tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả