SpStinet - vwpChiTiet

 

Làn sóng xanh, thông điệp bảo vệ sự đa dạng sinh học

Trong chương trình Làn sóng xanh (The Green Wave), một sáng kiến phối hợp của Ban thư ký về Công ước Đa dạng sinh học (CBD), trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới được khuyến khích trồng một cây xanh vào lúc 10 giờ sáng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22-5 tới. Năm 2010 được Tổ chức Liên hợp quốc chỉ định là năm Quốc tế Đa dạng sinh học.
Chương trình Làn sóng xanh chính là thông điệp nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về vai trò quan trọng của đa dạng sinh học trong đời sống của người dân trên thế giới. 
Các tổ chức trên toàn thế giới đang tham gia vào lực lượng nhằm hỗ trợ sáng kiến của Liên hợp quốc, trong đó có Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vương quốc Anh, Luân Đôn, Bảo tàng quốc gia Lịch sử Tự nhiên Pháp tại Paris và Viện Smithsonian Mỹ tại Washington DC.  
Airbus cũng sử dụng cách tiếp cận toàn cầu của mình để hỗ trợ chiến dịch và kêu gọi mọi người cũng làm giống như vậy để bảo đảm chương trình Làn sóng xanh trong năm Quốc tề về Đa dạng sinh học 2010 đến được càng nhiều nơi càng tốt, đại diện của Airbus tại Việt Nam vừa cho biết vào ngày 10/5./2010. 
Hiện nay, Liên hợp quốc đang tập trung sự chú ý toàn cầu về tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Các nghiên cứu cho biết, 30% các loài sinh vật trên toàn cầu đang bị đe doạ bởi các hoạt động của con người và sự biến đổi của khí hậu. Hơn một triệu thực vật và động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng vào năm 2050. 
Ngoài ra, còn chưa thống kê được sự mất đa dạng sinh học - với tỷ lệ tuyệt chủng ước tính lên tới 1.000 lần tỷ lệ tự nhiên - có thể là chất xúc tác cho các vấn đề về khan hiếm nước, xói mòn đất và vùng ven biển, sự thay đổi dân số, bệnh tật và sự không bảo đảm về an toàn thực phẩm.
Tính bằng tiền, sự mất đa dạng sinh học và sự suy thoái của hệ sinh thái ước tính tiêu tốn từ 2 nghìn tỷ đến 4,5 nghìn tỷ USD chỉ riêng trong năm 2008, chiếm từ 3,3% đến 7,5% GDP trên toàn cầu.  
Theo đại diện của Airbus tại Việt Nam, chương trình Làn sóng xanh sẽ đi qua các khu vực trên thế giới, sẽ tạo nên một “Làn sóng xanh” về nhận thức và hoạt động bảo vệ sự đa dạng sinh học khắp năm châu.
VH (Theo Nhandan)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả