SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của chọn giống đến sinh trưởng của đàn bò H'Mông tại Đồng Văn

Nghiên cứu do nhóm tác giả Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng Quang của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, và Phạm Duy Hiền, Nguyễn Hữu Cường của Sở KH&ĐT tỉnh Hà Giang thực hiện. Mục tiêu là đánh giá các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn và phát triển giống bò H'Mông tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang dựa vào việc chọn lọc bò có tầm vóc to làm giống.

Nghiên cứu gồm 3 nội dung chính: đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn bò H'Mông đang nuôi tại 150 hộ thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; theo dõi sức sinh trưởng của đàn bê sinh ra từ các cá thể bố mẹ tốt trong đàn; từ đó đánh giá ảnh hưởng của công tác chọn lọc giống đến đời sau bằng việc sử dụng mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) và phương pháp hồi quy.

Kết quả cho thấy, bò H'Mông có tầm vóc khá lớn, tuổi đẻ lứa đầu trên 2,5 năm, khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 16 tháng. Việc chọn lọc bò đực khối lượng lớn phối với bò cái khối lượng lớn đã nâng cao khối lượng bê sơ sinh và tốc độ sinh trưởng của bê rõ rệt.
 
TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - Chuyên san nông-y-sinh, số 01/2014)

Các tin khác: