SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của chitosan chiếu xạ khối lượng phân tử thấp lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột và sinh trưởng của gà Lương Phượng

Ở nghiên cứu này, các tác giả Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Hạng,… (Viện Nghiên cứu Hạt nhân), Nguyễn Quốc Hiến (Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ VINAGAMMA) sử dụng tia gamma để tạo chitosan khối lượng phân tử thấp; đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của chitosan lên một số vi khuẩn gây bệnh; bổ sung chitosan vào thức ăn cho gà như chất kháng khuẩn ức chế vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tăng sức đề kháng, giúp vật nuôi sử dụng toàn bộ năng lượng để tăng trọng, tăng phẩm chất thịt và trứng.

Các tác giả đã tiến hành khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn của chitosan chiếu xạ khối lượng phân tử thấp lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột, ảnh hưởng đến khối lượng, tăng trọng và tỷ lệ hao hụt của gà Lương Phượng; xác định khối lượng phân tử, cấu trúc và độ đề axetyl của chitosan chiếu xạ.

Theo đó, khối lượng phân chitosan giảm mạnh khi tăng liều chiếu xạ tia gamma. Vi khuẩn Escherichia ColiStaphylococus Aureus rất nhạy cảm với chitosan khối lượng phân tử thấp. Chitosan khối lượng phân tử 45 kDa với nồng độ thấp trong dung dịch ức chế mạnh vi khuẩn Escherichia Coli. Bổ sung chitosan khối lượng phân tử 45 kDa vào thức ăn với tỷ lệ 100 ppm có tác động tốt đến khối lượng, tăng trọng, giảm tỷ lệ hao hụt, tăng sức đề kháng ở gà.
LV (nguồn: TC Nông nghiệp và PTNT, tháng 1/2015)

Các tin khác: