SpStinet - vwpChiTiet

 

Lần đầu tài trợ nghiên cứu cơ bản khoa học xã hội

Ngày 04/12/2010, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ra mắt các hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn để tài trợ năm 2010.

Theo ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Quỹ, việc tài trợ nhằm xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản ở các trường đại học, viện nghiên cứu; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín…
“Sự đổi mới mạnh mẽ trong cơ chế quản lý và phương thức tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực quốc tế bước đầu khẳng định vai trò tích cực của Quỹ đối với sự phát triển của khoa học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của cộng đồng khoa học trong nước”, ông Sơn nói.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến nhấn mạnh, lần đầu tiên nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được triển khai, chính thức đưa vào các hoạt động khoa học công nghệ quốc gia. Qua đây, các nhà khoa học sẽ đóng góp vào việc hoạch định chính sách giúp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
Các ngành khoa học xã hội và nhân văn được tài trợ gồm: Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học; Kinh tế học; Luật học; Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học; Khu vực học, Quốc tế học; Tâm lý học, Giáo dục học; Văn học, Ngôn ngữ học; Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông...

QA (Nguồn: Vnexpress)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả