SpStinet - vwpChiTiet

 

Lâm Đồng: hoàn thiện quy trình nuôi trồng Nấm đùi gà

Vừa qua, Hội đồng KHC&N tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành nghiệm thu chính thức dự án "Nghiên cứu  hoàn thiện quy trình nuôi trồng Nấm đùi gà khổng lồ Macrocybe gigantea".
 
 

Mục tiêu của dự án nhằm lưu giữ nguồn gen nấm Macrocybe gigantea và sản xuất thương phẩm nấm Đùi gà khổng lồ Macrocybe gigantea theo hướng công nghiệp phục vụ tiêu dùng nội địa và từng bước xuất khẩu.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, dự án đã nghiên cứu thành công tách, phân lập, nhân giống cấp I trên môi trường PGA cải tiến và nhân giống cấp II trên môi trường hạt thóc, que sắn.

Đồng thời, bước đầu đã nuôi trồng thành công tại Đà Lạt và Lạc Dương trên môi trường mùn cưa cao su có bổ sung cám gạo, cám bắp và một số phân khoáng với năng suất sinh học khoảng 40% trên bịch phôi 2.000 g có phủ một lớp đất mùn trong thời gian 8 tháng.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: