SpStinet - vwpChiTiet

 

Lâm Đồng: Đánh giá trữ lượng, chất lượng nước khoáng cacbonic Madagui

Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước khoáng cacbonic Madagui và đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý” do Công ty TNHH KH&CN Cao Bình Nguyên chủ trì thực hiện.
 

Hình minh họa.

Đề tài có mục tiêu đánh giá được trữ lượng, chất lượng nước khoáng tại Madagui, Đạ Hoai và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý. Đề tài tiến hành đo vẽ địa chất thủy văn tổng hợp, đo địa vật lý, khoan thăm dò, quan trắc địa chất thủy văn, phân tích mẫu nước…

Sau 18 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được các   kết quả sau: báo cáo nhận định, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước khoáng, dự báo được sự ổn định của chất lượng nước, nồng độ của nó trong tương lai và dự báo những nhân tố có thể dẫn tới sự thay đổi nước khoáng; báo cáo đánh giá những nguồn bẩn đang tồn tại và có khả năng ảnh hưởng đến nước khoáng; xây dựng các bản đồ địa chất, địa chất thủy văn, bản đồ khu vực điều tra, biểu đồ khoan - bơm nước thí nghiệm, biểu đồ quan trắc; bản đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nước khoáng…
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 10/2012)

Các tin khác: