SpStinet - vwpChiTiet

 

Lâm Ðồng triển khai các hoạt động tham vấn giảm phát thải khí nhà kính

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Lâm Ðồng triển khai các hoạt động trình tham vấn - một nội dung chính của Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính bằng các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (gọi tắt là REDD) của Liên hợp quốc tại hai huyện Lâm Hà và Di Linh (Lâm Ðồng).
Các hoạt động tham vấn tập trung tuyên truyền về giá trị tài nguyên rừng, vai trò của rừng trong việc bảo đảm môi trường sinh thái, giữ gìn khí quyển, các phương pháp giữ gìn và phát triển rừng, vấn đề thu kinh phí từ giảm khí thải trong bảo vệ rừng; Lồng ghép hoạt động về REDD vào kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng bản đồ và đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng; Phân tích, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ra mất rừng và suy thoái rừng và đề xuất giải pháp; Xây dựng hệ thống theo dõi tài nguyên rừng với sự tham gia của chủ rừng; đồng thời hỗ trợ các UBND xã, huyện và tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ rừng và người dân địa phương có thu nhập từ các hoạt động giảm phát thải thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng. Hoạt động tham vấn cũng tập trung hỗ trợ xây dựng các phương pháp để người dân có thể đo đếm mức giảm trữ lượng các-bon thải vào không khí.
Với những nội dung trên, hoạt động tham vấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân trong vùng dự án; Nâng cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan chức năng và cả cộng đồng... Các hoạt động tham vấn kéo dài đến ngày 20-6-2010. REDD là chương trình hợp tác của Liên hợp quốc do Na Uy, Tây Ban Nha và Ðan Mạch tài trợ nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong chín quốc gia trên thế giới được chọn thí điểm. Tổng vốn để triển khai chương trình tại Việt Nam là 4,5 triệu USD.
VH (Theo Nhandan.com.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả