SpStinet - vwpChiTiet

 

Lai tạo thành công thanh long ruột tím hồng

Các nhà khoa học thuộc phòng chọn tạo giống viện Cây ăn quả miền Nam đã lai tạo thành công giống thanh long mới ruột tím hồng, có ký hiệu LĐ5, có giá trị kinh tế cao (ảnh).
 

Thanh long ruột tím hồng LĐ5 là giống lai, có nguồn gốc từ sự lai cổ điển giữa giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 và giống thanh long ruột trắng Chợ Gạo. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu trong khoảng tám năm (từ năm 2005). Kết quả khảo nghiệm ghi nhận: giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 có khả năng cho trái rải vụ quanh năm, năng suất cao, sinh trưởng mạnh, cành to, trái hình trứng hoặc trứng thuôn, vỏ đẹp, thịt tím hồng rất bắt mắt, vị ngọt chua thanh... Đặc biệt, LĐ5 nhiễm sâu bệnh ở mức ít đến trung bình nên rất thuận lợi cho sản xuất.
 
Nguồn: SGTT

Các tin khác: