SpStinet - vwpChiTiet

 

Lai tạo thành công giống chè LDP2

TS Đỗ Văn Ngọc và các cộng sự thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông, Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã lai tạo thành công giống chè LDP2 từ giống đại bạch trà (nguồn gốc Trung Quốc) và PH1 (nguồn gốc Ấn Độ).
LDP2 cho năng suất cao hơn giống PH1 (1,1 lần), cao hơn nhiều lần so với giống đại bạch trà (3,8 lần); có hàm lượng tanin và chất hòa tan khá cao. Giống chè này có khả năng chống chịu rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ khá và có khả năng nhân giống thành công nhờ kỹ thuật giâm cành cao hơn giống khác. Đặc biệt, LDP2 không chỉ thích hợp với thổ nhưỡng của các tỉnh miền núi phía Bắc mà còn phù hợp với vùng gió Lào Nghệ An...

VH (Theo Tchdkh.org.vn)

Các tin khác: