SpStinet - vwpChiTiet

 

Lai Châu: Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và phân vùng khí tượng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững của tỉnh

Vừa qua, Sở KH&CN Lai Châu đã tổ chức nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và phân vùng khí tượng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu, do TS. Nguyễn Văn Liêm (Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Môi trường) là chủ nhiệm đề tài.
 

Hình minh họa.

Đề tài được xem là cơ sở căn cứ cho việc xây dựng hoạch định kế hoạch phân vùng khí hậu của tỉnh phục vụ cho phát triển nông lâm nghiệp, góp phần làm ổn định dân cư, an ninh lương thực và tăng khả năng che phủ rừng, hạn chế những rủi ro do khí hậu đem lại.

Kết quả chính của đề tài đã chỉ ra sự phân hoá khí hậu Lai Châu phụ thuộc vào điều kiện địa lý, địa hình của địa phương và được chia thành 3 tiểu vùng: vùng khí hậu thung lũng và núi thấp, vùng khí hậu núi cao vừa và vùng khí hậu núi cao.

Xây dựng được bộ dữ liệu (khí tượng, ảnh viễn thám) đảm bảo độ tin cậy và có thể đáp ứng kịp thời các mục đích sử dụng khác nhau thông qua phần mềm quản lý chuyên dụng (database).

Tập bản đồ khí hậu tỉnh Lai Châu gồm 2 phần: Bản đồ Khí hậu, bản đồ Khí hậu nông nghiệp được lưu giữ trên máy tính và có thể được điều chỉnh sửa đổi thông qua các lớp bản đồ liên quan.

Phân vùng Khí hậu nông nghiệp tỉnh Lai Châu chi tiết đến cấp huyện bao gồm 3 vùng nhiệt (thông qua chỉ tiêu tổng nhiệt độ năm) và 3 vùng ẩm (thông qua chỉ số ẩm mùa khô) và 5 tiểu vùng khí hậu nông nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện khí tượng nông nghiệp giúp các nhà quản lý, quy hoạch sản xuất nông nghiệp nắm bắt được các quy luật, diễn biến, đặc điểm khí hậu của từng tiểu vùng.
 
LV (nguồn: TC KH&CN VN online, 4/2013)

Các tin khác: