SpStinet - vwpChiTiet

 

Lạc đà nhân bản đầu tiên trên thế giới chào đời

Con lạc đà nhân bản đầu tiên trên thế giới vừa chào đời tại Trung tâm sinh sản lạc đà ở Dubai (Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) với cân nặng 30 kg. Theo giáo sư Lulu Skidmore – giám đốc trung tâm, lạc đà cái một bướu được đặt tên là Injaz (tiếng A-rập nghĩa là thành tựu) được nhân bản từ một con lạc đà bị giết thịt năm 2005. Sự ra đời của nó là kết quả nhiều năm nghiên cứu, và là bước đột phá đáng kể trong chương trình bảo tồn nguồn gien quý giá của giống lạc đà lấy sữa và chạy đua thiện nghệ của trung tâm.
Người ta sử dụng ADN chiết tách từ tế bào trong buồng trứng của con lạc đà bị mổ thịt và cấy vào trứng của một con lạc đà cái để tạo thành phôi () nhân bản. Phôi được nuôi 7 ngày trong phòng thí nghiệm trước khi đem cấy trở lại tử cung của lạc đà cái. Sau 12 tháng, lạc đà con chào đời. Trong ảnh: Lạc đà Injaz và lạc đà mẹ mang thai hộ tại Trung tâm sinh sản lạc đà ở Dubai.
TX (Theo báo Cần Thơ)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả