SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và protein thô lên sự tăng trưởng của giống gà nòi nuôi thả vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 0-8 tuần tuổi

Đề tài do ThS. Nguyễn Văn Quyên (Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ) và PGS.TS Võ Văn Sơn (Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ) thực hiện xác định mức năng lượng trao đổi (ME) và protein thô (CP) hợp lý cho gà nòi con trong giai đoạn 0-8 tuần tuổi.
Nghiên cứu tiến hành với giống gà nòi thả vườn được nuôi phổ biến tại các địa phương ĐBSCL từ 1 ngày đến hết 8 tuần tuổi; thí nghiệm được tiến hành theo thể thức thừa số 2 nhân tố (nhân tố A với 3 mức 2800 kcal ME/kg thức ăn, 2900 kcal ME/kg thức ăn và 3000 kcal ME/kg thức ăn; nhân tố B với 3 mức CP là 16%, 18% và 20%); mỗi nghiệm thức có 12-13 gà nòi 1 ngày tuổi, được lặp lại 3 lần.
Kết quả cho thấy, các mức năng lượng trao đổi và protein thô khác nhau sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trọng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Khẩu phần 2900 kcal ME/kg thức ăn và CP 18% thích hợp cho giống gà nòi nuôi thả vườn ở ĐBSCL giai đoạn 0-8 tuần tuổi. Đặc biệt, ở giai đoạn 0-4 tuần tuổi, gà tăng trọng nhanh và đạt hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất.
LV (theo TC NN&PTNT, 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả