SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỹ thuật xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất trên cơ sở dữ liệu địa chính, công nghệ GIS và ảnh viễn thám

Vùng giá trị đất đai có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý đất đai và công tác định giá đất. Tác giả Trịnh Hữu Liên (ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên) trình bày cách tiếp cận và một số giải pháp xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính và ứng dụng các công nghệ GIS, GPS và ảnh viễn thám độ phân giải cao.

Việc áp dụng các cơ sở dữ liệu này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thực địa khi khảo sát thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thiện trạm thu ảnh và phóng thành công vệ tinh Viễn thám VNREDSat-1, khả năng cập nhật dữ liệu từ ảnh viễn thám rất khả thi. Địa điểm nghiên cứu là khu vực phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Đây là khu vực có nhiều loại đất như: đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất thủy sản, đất quy hoạch đô thị...

Nghiên cứu đưa ra kết luận: vùng giá trị đất đai được xây dựng dựa vào CSDL bản đồ địa chính, với sự hỗ trợ của công nghệ GIS, GPS và ảnh viễn thám độ phân giải cao là giải pháp khả thi để xây dựng bản đồ giá đất theo quy định và bản đồ giá đất thực tế; việc kết hợp các công nghệ trên tạo thuận lợi cho việc khoanh vùng và xây dựng bản đồ vùng giá đất. Tác giả kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu sâu và rộng hơn việc ứng dụng vùng giá trị đất đai làm cơ sở phục vụ quản lý đất đai và tính giá đất.

TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN-Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: