SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỹ thuật thống kê không gian hỗ trợ đánh giá trữ lượng đất sét – trường hợp nghiên cứu ở huyện Trà Ôn – Vĩnh Long 

Nghiên cứu do nhóm tác giả Lưu Văn Dũng (Phòng TNMT huyện Trà Ôn – Vĩnh Long) và Võ Quang Minh (Khoa Môi trường & TNTN – Đại học Cần Thơ) thực hiện nhằm đánh giá trữ lượng tiềm năng của nguồn tài nguyên đất sét để có những định hướng vùng nguyên liệu phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm có giá trị trên thị trường và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả.

Theo đó, phương pháp thống kê không gian và kỹ thuật nội suy Kriging đã hỗ trợ xác định sự phân bố của tài nguyên khoáng sét, trường hợp ở Trà Ôn – Vĩnh Long, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhân lực, kinh phí nhưng vẫn cho kết quả khá chính xác, với trữ lượng tài nguyên cấp 222 có diện tích 3.710,1 ha với trữ lượng 34,56 triệu m3, độ dày trung bình thân sét khoảng 0,93m. Ở cấp trữ lượng 332 có diện tích 11.711,6 ha với trữ lượng 111,119 triệu m3 và độ dày trung bình 0,95m.

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích thêm chất lượng sét theo từng dòng sản phẩm để định hướng quy hoạch khai thác nâng cao giá trị của tài nguyên đất sét trên địa bàn.
 
Lam Vân (nguồn: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012)

Các tin khác: