SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỹ thuật sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính: nhân 8 trường hợp

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đình Minh, Trần Công Hoan, Nguyễn Duy Huề (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV hữu nghị Việt Đức) thực hiện với 8 bệnh nhân được chẩn đoán là u phổi trên phim chụp X quang ngựa hay phim chụp cắt lớp vi tính.
Các bệnh nhân được tiến hành sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính.
Sinh thiết phổi dưới dạng cắt lớp vi tính là một phương pháp nhằm giúp chẩn đoán xác định các khối u phổi.
Theo đó, sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính là một phương pháp rất có giá trị trong chẩn đoán xác định bản chất các khối u phổi. Đây là một kỹ thuật dễ triển khai, có thể tiến hành rộng rãi ở các cơ sở y tế. Tuy nhiên, rất nhiều các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến sự thành công của thủ thuật như bệnh nhân, kim sinh thiết, máy chụp ( thực phẩm chức năng). Thêm vào đó, tính chất phức tạp của khối u cộng với các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình thủ thuật sẽ làm tăng khả năng thất bại. Để hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố trên, trước khi thực hiện thủ thuật cần đặt bệnh nhân ở tư thế thoải mái và có thể tiếp cận khối u một cách dễ dàng. Trong quá trình thủ thuật, lựa chọn kim sinh thiết phù hợp và sử dụng máy chụp linh hoạt sẽ điều chỉnh được chính xác vị trí của đầu kim. Hiểu biết về các yếu tố nguy cơ sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa và hạn chế ảnh hưởng của chúng đến sự thành công của thủ thuật.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8-2011) 

Các tin khác: