SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung cỏ đậu trong khẩu phần cơ bản cỏ lông tây đến năng suất sinh sản của thỏ lai

Các tác giả Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Kim Đông (Đại học Cần Thơ) thực hiện nghiên cứu nhằm xác định mức độ bổ sung cỏ đậu (Psophocarpus Scandens) tối ưu trong khẩu phần nuôi thỏ lai nhằm nâng cao năng suất sinh sản, góp phần phát triển chăn nuôi giống gia súc này.

Nghiên cứu tiến hành 5 nghiệm thức tương ứng với khẩu phần là các mức độ bổ sung cỏ đậu trong khẩu phần cơ bản cỏ lông tây (Brachiria Mutica) của thỏ sinh sản. Các chỉ tiêu theo dõi lượng thức ăn và dưỡng chất ăn vào hàng ngày gồm vật chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), protein thô (CP), xơ trung tính (NDF), năng lượng trao đổi (ME).

Kết quả thí nghiệm cho thấy, thỏ lai được nuôi bằng khẩu phần cơ bản cỏ lông tây được bổ sung từ 36-45g (DM) cỏ đậu/con/ngày đã cải thiện các chỉ tiêu sinh sản. Việc cải thiện này thể hiện qua tăng số lượng thỏ sơ sinh/lứa và số con cai sữa/lứa, khối lượng cai sữa toàn ổ và lượng sữa sản xuất của thỏ mẹ.
LV (nguồn: TC KHCN chăn nuôi, số 52-2015)

Các tin khác: