SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỹ thuật mới xác định các phiên bản của cùng một bản nhạc

Một nhóm các nhà nghiên cứu của trường Đại học Pompeu Fabra, Tây Ban Nha, vừa phát triển một hệ thống có chức năng xác định các mô hình chung ở các phiên bản của các bản nhạc, có thể góp phần xác định sự tương đồng của các đoạn nhạc. Theo nhóm nghiên cứu, kỹ thuật này có thể được áp dụng để phân tích chuỗi thời gian của dữ liệu ở những lĩnh vực khác, ví dụ như kinh tế, sinh học hoặc thiên văn.

Nhóm nghiên cứu cho biết, kỹ thuật của nhóm là một phương pháp đo để định lượng các điểm trùng lặp giữa hai bản nhạc, đó là, khả năng phân tích những điểm bắt chước của các mẫu nhạc khác nhau được nhận dạng trước đó từ một thành phần hòa âm và âm của việc ghi âm.

 

Dựa trên các phương trình toán học, nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp này có khả năng xác định được sự hiện diện trùng nhau của các biến cố âm điệu ở hai bản nhạc (được lấy từ CD hoặc một thiết bị khác). Kết quả này có thể được quan sát bằng cách sử dụng chương trình Cross Recurrence Plots (CRPs).

 

Ví dụ, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu âm từ bản nhạc Day Tripper của Beatles và so sánh nó với phiên bản được nhóm nhạc Ocean Color Scene chơi, cũng như với một bản nhạc khác hoàn toàn, bản nhạc I've Got a Crush on You của Frank Sinatra. Trong trường hợp đầu, CRP thể hiện các vạch chéo cho thấy có những điểm trùng hợp giữa hai phiên bản, nhưng ở trường hợp thứ hai thì mô hình này không xuất hiện.

 

Nhóm nghiên cứu cho biết, sự nhận dạng các phiên bản của cùng một bản nhạc (được chơi bởi cùng hay không cùng nghệ sỹ nguyên bản, với cùng nhạc cụ, với cùng hoặc không cùng lời nhạc hoặc ngôn ngữ, trong studio hoặc trên sân khấu) sẽ rất hữu ích nếu xét trên các khía cạnh khoa học, thương mại và quyền sở hữu, hoặc đơn giản chỉ vì quyền lợi của người sử dụng. Nhóm nghiên cứu cho rằng phương pháp này còn là các công cụ hữu hiệu để phân tích và so sánh chuỗi thời gian của bất cứ dạng dữ liệu nào, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trong các ngành như thiên văn học, sinh học, kỹ thuật hoặc kinh tế. Ví dụ, có thể dùng phương pháp này để phân tích các tương tác theo chu kỳ thời gian của Ibex và Dow Jones với các chỉ số chứng khoán khác.

QT (theo Escience news)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả