SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiện và công nghệ lần thứ nhất

Hội nghị do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức từ 28 đến 30/5/2010.
Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng Ban tổ chức đã nhận được 135 công trình (sau phản biện) mới nhất trong các lĩnh vực: khoa học vật liệu, hóa học và công nghệ hóa học, công nghệ môi trường, kỹ thuật điện tử viễn thông, cơ học và tự động hóa, khoa học trái đất… của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên trẻ, sinh viên đang công tác, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên toàn quốc. GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khẳng định, việc tổ chức hội nghị là một hoạt động rất có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ trẻ ở các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu trong cả nước, đặc biệt là tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ xích lại gần nhau, hình thành những nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường cũng như tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ gặp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền KH&CN Việt Nam trong tương lai.

                                                                                                                                                  TH(tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả