SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỷ niệm ngày Đo lường Quốc tế 20 tháng 5 năm 2011

Ngày 20/5/2011, Hội Đo lường Việt Nam phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Đo lường hóa học với cuộc sống và tương lai của chúng ta" nhân kỷ niệm ngày Đo lường quốc tế 20/5/2011. Đây là chủ đề đang được thế giới quan tâm và cũng là mối quan tâm của nhiều cơ quan Khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh ở nước ta.
 
 

Tham dự Hội thảo có: Ồng Trần Văn Vinh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; ông Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam và trên 80 đại biểu thành viên Hội Đo lường Việt Nam.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về các vấn đề như xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực hóa lý chất chuẩn, ứng dụng của đo lường trong thử nghiệm Hóa phân tích môi trường- vi sinh và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực hóa học.
Hội thảo cũng là cơ hội để các cơ quan khoa học công nghệ, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển đo lường hóa học ở nước ta.
Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe

du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe

du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe

du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe

du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe
du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe du lich bien, dulichbien, khach san, khachsan, thue xe, thuxe

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả