SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỳ lạ loài động vật có dấu vân tay giống con người

Thực tế là dấu vân tay của gấu túi giống con người tới mức kính hiển vi điện tử quét SEM cũng khó có thể phân biệt được.
Các nhà khoa học cho rằng các đặc điểm trên đầu ngón tay của gấu túi đã phát triển chủ yếu trong giai đoạn tiến hóa gần đây của chúng, bởi họ hàng gần của loài này như chuột túi hay kangaroo đều không có dấu vân tay.
Trong nhiều thập kỉ qua, các nhà giải phẫu học đã tranh cãi quyết liệt về mục đích của việc ngón tay có dấu vân tay. Theo nhóm nhà giải phẫu tại Đại học Adelaide (Úc), vân tay được hình thành do cách chúng ta cầm nắm. Và ở gấu túi cũng vậy.
“Gấu túi kiếm ăn bằng cách dùng tay bám đề leo trèo dọc trên các nhánh nhỏ của cây bạch đàn, với tay ra vặt lá rồi đưa vào mồm”.
“Vì thế, cách giải thích tốt nhất cho nguồn gốc của dấu vân tay là sự thích ứng về mặt cơ sinh học để cầm nắm đồ vật. Hoạt động này đã sản sinh ra các tác động cơ học đa chiều lên da, khiến các cấu trúc trên da được hình thành một cách có trật tự", một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Adelaide nhận định.
 Nguồn: Bee

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả