SpStinet - vwpChiTiet

 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp với Ucraina

Nhận lời mời của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/3/2011. Nhân dịp này, sáng 26/2011, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt, thay mặt cho Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Orehov Sergei-Cục trưởng Cục Quy chuẩn Kỹ thuật nhà nước Ucraina đã ký “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp”.
 
SKKHCN_TN_310311_01_01.jpg

Thỏa thuận này sẽ thay thế “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thừa nhận lẫn nhau các kết quả chứng nhận giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ủy ban Nhà nước Ucraina về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Chứng nhận” ký ngày 06/4/2000 và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Chứng nhận giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ủy ban Nhà nước Ucraina về Tiêu chuẩn hóa, Đo lường và Chứng nhận” ký ngày 06/4/2000.
 
TN (Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả